Stowarzyszenie

PONAD 20 LAT HISTORII I TRADYCJI

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie ArtVivat! (poprzednia nazwa: Stowarzyszenie „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp.”) zostało założone w 2001 roku przez grupę osób zaprzyjaźnionych z ówczesną „Młodzieżową Orkiestrą Dętą Huty Szkła WARTA SA w Sierakowie” (Członkowie Założyciele). Inicjatorami i mentorami zawiązania takiej organizacji w celu zapewnienia istnienia zespołów byli Dorota i Wojciech Pawłowscy.

 

Od samego początku istnienia organizacja ma charakter pozarządowy, a od 2005 roku nadano jej status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie ArtVivat! zajmuje się organizacją pracy artystycznej, edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży skupionej w zespołach muzycznych i tanecznych wchodzących w jego skład.

 

Łącznie Stowarzyszenie pomaga rozwinąć talenty artystyczne i organizuje pozaszkolne zajęcia indywidualne i zespołowe dla 120 dzieci i młodzieży z zakresu nauki teorii muzyki i śpiewu, nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki tańca oraz śpiewu.

MISJA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie ArtVivat! powstało, by rozwijać działania edukacyjno-wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie:

 • szerzenia i upowszechniania kultury i sztuki muzycznej

 • umożliwiania nabywania przez młodzież umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz umiejętności tańca

 • pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży w szczególności poprzez umożliwianie im nabywania i rozwijania ich umiejętności i zainteresowań muzycznych oraz tanecznych

 • organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczenia w procesie ich wychowania, w szczególności poprzez organizowanie zajęć muzycznych i choreograficznych

 • podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej miasta, regionu i kraju

 • prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji regionu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w kraju i za granicą

 • prowadzenia działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, między innymi poprzez uczestniczenie w europejskich i światowych festiwalach orkiestr, a w szczególności w festiwalach dziecięcych i młodzieżowych.

DZIAŁALNOŚĆ

Stowarzyszenie ArtVivat! zajmuje się organizacją pracy artystycznej, edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży skupionej w zespołach muzycznych i tanecznych wchodzących w jego skład.

Łącznie Stowarzyszenie pomaga rozwinąć talenty artystyczne i organizuje pozaszkolne zajęcia indywidualne i zespołowe dla 120 dzieci i młodzieży z zakresu nauki teorii muzyki i śpiewu, nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki tańca oraz śpiewu.

W skład zespołów Stowarzyszenia wchodzą następujące formacje: Orkiestra Vivat!, Grupa Choreograficzna Vivat!, Młodsza Grupa Choreograficzna, Urwisy i Szkółka Muzyczna oraz Papużki (więcej w zakładkach).

SPRAWOZDANIA

Stowarzyszenie ArtVivat! jest organizacją non profit oraz Organizacją Pożytku Publicznego działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

Nasza historia:

HISTORIA W DATACH
1928 r.

Założenie Orkiestry Dętej im. B. Dembińskiego przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej przez Dyrygenta Kazimierza Nowickiego

1965 r.

Przejęcie patronatu nad Orkiestrą przez Hutę Szkła „Warta” w Sierakowie

1968 r.

Przekształcenie Orkiestry w formację młodzieżową

2001 r.

Objęcie patronatu nad Orkiestrą przez Stowarzyszenie „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp.”.

2005 r.

Uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego

2011 r.

Nadanie przez Ministra Edukacji Narodowej Stowarzyszeniu „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp.” tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów”

2013 r.

Zmiana nazwy Stowarzyszenia na Stowarzyszenie ArtVivat!

ZARZĄDY
Skład osobowy Zarządu w latach 2001-2009
 1. Małgorzata Pawłowska – Prezes Zarządu
 2. Przemysław Pawłowski – Zastępca Prezesa Zarządu
Skład osobowy Zarządu w roku 2009
 1. Małgorzata Nadol – Prezes Zarządu
 2. Przemysław Pawłowski – Zastępca Prezesa Zarządu
Skład osobowy Zarządu w latach 2009-obecnie
 1. Dorota Pawłowska – Prezes Zarządu
KOMISJE REWIZYJNE
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2001-2009
 1. Genowefa Pęgiel – przewodnicząca komisji rewizyjnej
 2. Małgorzata Działyńska – członek komisji rewizyjnej
 3. Leonard Szymański – członek komisji rewizyjnej
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2009-2014
 1. Leonard Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Małgorzata Działyńska – członek komisji rewizyjnej
 3. Genowefa Pęgiel – członek komisji rewizyjnej
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2015-2016
 1. Leonard Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Ewa Poturalska –- członek komisji rewizyjnej
 3. Roman Nowaczyk – członek komisji rewizyjnej
 4. Małgorzata Działyńska – członek komisji rewizyjnej
 5. Genowefa Pęgiel – członek komisji rewizyjnej
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2016-2019
 1. Leonard Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Ewa Poturalska – członek komisji rewizyjnej
 3. Roman Nowaczyk – członek komisji rewizyjnej
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2020-2023
 1. Leonard Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Ewa Poturalska – członek komisji rewizyjnej
 3. Małgorzata Wróbel – członek komisji rewizyjnej
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2023-obecnie
 1. Ewa Poturalska – przewodnicząca komisji rewizyjnej
 2. Małgorzata Wróbel – członek komisji rewizyjnej
 3. Dorota Wolsztyńska – członek komisji rewizyjnej
OPIEKA PRAWNA NA PRZESTRZENI LAT
Opieka prawna w latach 2005-2012

Kancelaria Prawna Działyńska i Partnerzy

Opieka prawna w latach 2013 - obecnie
 1. Ewa Poturalska
 2. Jakub Hoch
OPIEKA FINANSOWA NA PRZESTRZENI LAT
Opieka finansowa w roku 2011
 1. Małgorzata Wróbel
Opieka finansowa w roku 2012
 1. Małgorzata Wróbel
 2. Roman Nowaczyk
Opieka finansowa w latach 2013-2018
 1. Roman Nowaczyk
Opieka finansowa w roku 2019
 1. Roman Nowaczyk
 2. Małgorzata Wróbel
Opieka finansowa w latach 2020 - obecnie
 1. Małgorzata Wróbel
OPIEKA INFORMATYCZNA NA PRZESTRZENI LAT
Opieka informatyczna w roku 2011
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Karol Kęsy
Opieka informatyczna w roku 2012
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Karol Kęsy
 3. Marek Błochowiak
Opieka informatyczna w roku 2013
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Marek Błochowiak
Opieka informatyczna w latach 2014-2019
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Karol Kęsy
Opieka informatyczna w latach 2020 - obecnie
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Karol Kęsy
 3. Piotr Gronek

HISTORIA W DATACH

1928 r.

Założenie Orkiestry Dętej im. B. Dembińskiego przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej przez Dyrygenta Kazimierza Nowickiego

1965 r.

Przejęcie patronatu nad Orkiestrą przez Hutę Szkła „Warta” w Sierakowie

1968 r.

Przekształcenie Orkiestry w formację młodzieżową

2001 r.

Objęcie patronatu nad Orkiestrą przez Stowarzyszenie „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp.”.

2005 r.

Uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego

2011 r.

Nadanie przez Ministra Edukacji Narodowej Stowarzyszeniu „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp.” tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów”

2013 r.

Zmiana nazwy Stowarzyszenia na Stowarzyszenie ArtVivat!

Skład osobowy Zarządu w latach 2001-2009
 1. Małgorzata Pawłowska – Prezes Zarządu
 2. Przemysław Pawłowski – Zastępca Prezesa Zarządu

Skład osobowy Zarządu w roku 2009
 1. Małgorzata Nadol – Prezes Zarządu
 2. Przemysław Pawłowski – Zastępca Prezesa Zarządu

Skład osobowy Zarządu w latach 2009-obecnie
 1. Dorota Pawłowska – Prezes Zarządu

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2001-2009
 1. Genowefa Pęgiel – przewodnicząca komisji rewizyjnej
 2. Małgorzata Działyńska – członek komisji rewizyjnej
 3. Leonard Szymański – członek komisji rewizyjnej

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2009-2014
 1. Leonard Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Małgorzata Działyńska – członek komisji rewizyjnej
 3. Genowefa Pęgiel – członek komisji rewizyjnej

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2015-2016
 1. Leonard Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Ewa Poturalska –- członek komisji rewizyjnej
 3. Roman Nowaczyk – członek komisji rewizyjnej
 4. Małgorzata Działyńska – członek komisji rewizyjnej
 5. Genowefa Pęgiel – członek komisji rewizyjnej

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2016-2019
 1. Leonard Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Ewa Poturalska – członek komisji rewizyjnej
 3. Roman Nowaczyk – członek komisji rewizyjnej

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2020-2023
 1. Leonard Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Ewa Poturalska – członek komisji rewizyjnej
 3. Małgorzata Wróbel – członek komisji rewizyjnej

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w latach 2023-obecnie
 1. Ewa Poturalska – przewodnicząca komisji rewizyjnej
 2. Małgorzata Wróbel – członek komisji rewizyjnej
 3. Dorota Wolsztyńska – członek komisji rewizyjnej

Opieka prawna w latach 2005-2012

Kancelaria Prawna Działyńska i Partnerzy

Opieka prawna w latach 2013 - obecnie
 1. Ewa Poturalska
 2. Jakub Hoch

Opieka finansowa w roku 2011
 1. Małgorzata Wróbel

Opieka finansowa w roku 2012
 1. Małgorzata Wróbel
 2. Roman Nowaczyk

Opieka finansowa w latach 2013-2018
 1. Roman Nowaczyk

Opieka finansowa w roku 2019
 1. Roman Nowaczyk
 2. Małgorzata Wróbel

Opieka finansowa w latach 2020 - obecnie
 1. Małgorzata Wróbel

Opieka informatyczna w roku 2011
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Karol Kęsy

Opieka informatyczna w roku 2012
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Karol Kęsy
 3. Marek Błochowiak

Opieka informatyczna w roku 2013
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Marek Błochowiak

Opieka informatyczna w latach 2014-2019
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Karol Kęsy

Opieka informatyczna w latach 2020 - obecnie
 1. Eugeniusz Haładuda
 2. Karol Kęsy
 3. Piotr Gronek

Nasz zespół

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Dorota Pawłowska - Prezes Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA

Leonard Szymański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ewa Poturalska - Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Wróbel - Członek Komisji Rewizyjnej


OPIEKA PRAWNA

Ewa Poturalska

Jakub Hoch

OPIEKA FINANSOWA

Małgorzata Wróbel

OPIEKA INFORMATYCZNA

Eugeniusz Haładuda

Karol Kęsy

Piotr Gronek

KAPELMISTRZ

Robert Morkis

CHOREOGRAF

Inga Linde

Małgorzata Cyranek-Halwani

INSTRUKTORZY

Edyta Brzezińska-Kapłon - Flety oraz Szkółka Muzyczna

Mieczysław Popiela - Klarnety i Saksofony

Robert Morkis - Tenory

Maciej Słomian - Trąbki

Maciej Kołodziejski - Puzony i Tuby

Karol Nowak - Perkusja

WSPÓŁPRACOWNICY

Magdalena Kalemba - opiekun/pracownik administracyjny

Piotr Sarbak - gospodarz Domu Muzyki i Tańca

Krystyna Bartkowiak - pracownik gospodarczy

AUTORZY ZDJĘĆ

Grzegorz Jarmocewicz – zdjęcia image'owe

Weronika Budych

Ewa Dworczak

Iwona Gołembowska

Inga Linde

Elżbieta Linde

Magdalena Kalemba

Paweł Kalemba

Barbara Kochańska

Piotr Mata

Dorota Pawłowska

Piotr Piosik – zdjęcia image'owe

Joanna Ratajczak

Nasze osiągnięcia

Poniżej możesz zobaczyć nasze nagrody i inne osiągnięcia.

Przekaż nam swój

1,5% Podatku

Przekazując nam 1,5% podatku pomagasz dzieciom i młodzieży rozwijać artystyczne skrzydła, miło i pożytecznie spędzać czas pozaszkolny, a przede wszystkim realizować pasje i marzenia.

KRS: 0000041003

Nr konta: 56102040270000110210055848

Czytaj więcej

KONTAKT

Polubiłeś Orkiestrę Vivat!? Zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

ZADZWOŃ DO NAS

+48 61 858 68 56

NAPISZ E-MAIL

info@artvivat.pl

Mecenas główny:

Sponsorzy: