Orkiestra Vivat! w zamku Rapperswil, Szwajcaria

Występ Orkiestry Vivat! podczas uroczystości związanych z Konferencją Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Polskiego w Rapperswilu - MAGNA RES LIBERTAS - KU NIEPODLEGŁEJ, na zaproszenie Kierownictwa Muzeum Polskiego w Rapperswilu oraz dr Małgorzaty Ptasińskiej z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Polnischer Bischof zu Besuch im Schloss

Zum Gedenken an 100 Jahre polnische Unabhängigkeit findet heute und morgen im Schloss Rapperswil eine Konferenz statt.

Gestern Abend Celebrierte Bischof Krzysztof Zadarko (rechts) eine Messe und traf sich danach mit jungen polnischen Musikern und Tänzerinnen.

Foto: Sabine Rock

RAPPERSWIL-JONA Gestern Abend feierte der polnische Weihbischof Krzysztof Zadarko mit 80 Gläubigen das 150-Jahr-Jubiläum der Freiheitssäule beim Schloss.

Auf dem Lindenhof dominieren die Farben Rot und Weiss. Die Freiheitssäule ist mit einer weissroten polnischen Flagge geschmückt, den improvisierten Altar neben dem Schlosseingang flankiert neben einer weiteren polnischen auch eine Schweizer Fahne. Rot und weiss sind auch die Uniformen der jungen Musiker des Orkiestra Vivat aus Posen und der Tanzgruppe. Diese besteht aus jungen Frauen, welche sich später noch säbelschwingend in Szene setzen werden. Zunächst erinnert Anna Buchmann, Direktorin des Polenmuseums im Schloss, an die zwei Jubiläen, welche die Polen heuer feiern. Neben dem 150-Jahr-Jubiläum der Errichtung der Freiheitssäule sind es 100 Jahre seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Auch Bischof Krzysztof Zadarko spricht in seiner auf Deutsch und Polnisch gehaltenen Predigt über die wechselvolle Geschichte seines Landes. Diese sei in vielem das Gegenteil der Schweiz. Während die Eidgenossenschaft nach ihrer Gründung in Freiheit habe wachsen können, habe Polen ständig Gebiete an die Nachbarn verloren, bis das Land völlig von der Landkarte verschwunden sei. Für viele Polen sei die Schweiz stets ein Traumziel gewesen, sagt Bischof Zadarko und zitiert die Inschrift auf der Polensäule: „Magna res libertas“, Freiheit ist das höchste Gut.

Zweisprachiges Vaterunser Die katholische Kirche ist universell, was vor dem Rapperswiler Schloss aufs Schönste erlebbar wird. Da zelebrieren neben dem polnischen Bischof und Pfarrer Grzegorz Piotrowski der Kapuziner Hesso Hössli vom benachbarten Kloster sowie der Rapperswiler Pfarreibeauftragte Rudolf Pranzl gemeinsam die heilige Messe. Das Vaterunser beten die einen Gläubigen auf Polnisch, die andern auf Deutsch – und sie sind wie durch göttliche Fügung gleichzeitig fertig mit dem Gebet. Besonders berührend wird es, wenn der Jodlerclub Rapperswil unter Paul Steiner Gesänge aus der Jodlermesse von Jost Marty anstimmt. Ein Geschenk nennt der Bischof die lupenrein intonierenden Männer- und Frauenstimmen und bedankt sich dafür ebenso wie für die Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und Offenheit der Schweiz.

Elvira Jäger R

 

 

 

Polski biskup z wizytą na zamku

Z okazji 100-lecia niepodległości Polski dziś i jutro na zamku w Rapperswilu odbywa się konferencja.

Wczoraj wieczorem biskup Krzysztof Zadarko (z prawej) odprawił mszę, a następnie spotkał się z młodymi polskimi muzykami i tancerzami.

Zdjęcie: Sabine Rock

RAPPERSWIL-JONA Wczoraj wieczorem polski biskup pomocniczy Krzysztof Zadarko wraz z 80 wiernymi świętował 150. rocznicę postawienia Kolumny Wolności w pobliżu zamku.

W Lindenhof dominują kolory czerwony i biały. Kolumnę Wolności zdobi biało-czerwona polska flaga, a zaimprowizowany ołtarz obok wejścia do zamku flankują kolejna polska flaga i flaga Szwajcarii. Biało-czerwone są również mundury młodych muzyków z Orkiestry Vivat z Poznania oraz zespołu tanecznego. Grupa taneczna składa się z młodych kobiet, które później będzie można zobaczyć jak władają szablami. Najpierw Anna Buchmann, dyrektor Muzeum Polskiego w zamku, przypomina o dwóch rocznicach, które Polacy obchodzą w tym roku. Oprócz 150. rocznicy wzniesienia Kolumny Wolności, mija 100 lat od odzyskania niepodległości. O burzliwych dziejach swojego kraju mówił również bp Krzysztof Zadarko w swoim kazaniu, które zostało wygłoszone w języku niemieckim i polskim. Pod wieloma względami jest on przeciwieństwem Szwajcarii. Podczas gdy Konfederacja Szwajcarska po swoim powstaniu mogła cieszyć się wolnością, Polska stale traciła terytoria na rzecz swoich sąsiadów, aż w końcu całkowicie zniknęła z mapy. Dla wielu Polaków Szwajcaria zawsze była wymarzonym celem podróży – mówi bp Zadarko, cytując napis na polskiej kolumnie: „Magna res libertas” – wolność jest najwyższym dobrem.

Dwujęzyczna Modlitwa Pańska Kościół katolicki jest uniwersalny, czego najpiękniej można doświadczyć przed zamkiem w Rapperswilu. Obok polskiego biskupa i proboszcza Grzegorza Piotrowskiego, kapucyn Hesso Hössli z sąsiedniego klasztoru i przedstawiciel parafii Rapperswil Rudolf Pranzl odprawiają wspólnie Mszę Świętą. Część wiernych modliła się Ojcze nasz po polsku, inni po niemiecku – i jakby za sprawą Bożej opatrzności, zakończyli modlitwę w tym samym czasie. Szczególnie wzruszające było, gdy Rapperswil Yodelling Club pod kierownictwem Paula Steinera zaśpiewał pieśni z Mszy św. Jost Marty. Biskup nazwał nieskazitelne głosy mężczyzn i kobiet darem i wyraził wdzięczność za nie, jak również za gościnność, uczynność i otwartość Szwajcarii.

Elvira Jäger R

 

KONTAKT

Polubiłeś Orkiestrę Vivat!? Zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

ZADZWOŃ DO NAS

+48 61 858 68 56

NAPISZ E-MAIL

info@artvivat.pl

Mecenas główny:

Sponsorzy: