Honorowa Odznaka dla Stowarzyszenia

Aktualność
04.06.2010 r.

Zaszczytną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego nadano Stowarzyszeniu „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp.” Odznakę Honorową przyznano decyzją Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego z 26 listopada

2088 roku i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2021/2008 z 27 listopada 2008 roku, za działalność na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego, szczególnie za osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie kultury i sztuki muzycznej w kraju oraz polskiej twórczości muzycznej za granicą. Odznakę Honorową wręczył Pan Zbigniew Ajchler – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na ręce: Pani Doroty Pawłowskiej – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp.” i Pana Roberta Morkisa – Dyrygenta Młodzieżowej Orkiestry Vivat! oraz Pani Małgorzaty Nadol i Pana Przemysława Pawłowskiego, którzy przez 9 lat sprawowali funkcje Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. To za Ich kadencji Stowarzyszenie otrzymało tę Honorową Odznakę.

Za nadanie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, w imieniu wszystkich Członków Stowarzyszenia, Społeczników działających na rzecz Stowarzyszenia, w imieniu Osób Zarządzających, Dyrygenta i Instruktorów, jak również Dzieci i Młodzieży, podziękowała Pani Dorota Pawłowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Pani Prezes podkreśliła, że praca, poświęcany czas, serce

i entuzjazm wnoszony w działalność na rzecz dzieci i młodzieży Ziemi Sierakowsko – Międzychodzkiej ma siłę, dzięki trwającemu już 41 lat Mecenatowi Grupy Warta Glass. Pani Prezes podziękowała serdecznie Kapitule za to wyjątkowe wyróżnienie nadane Stowarzyszeniu, podziękowała za wręczenie Panu Zbigniewowi Ajchlerowi i na Jego ręce przekazała podziękowania Panu Marszałkowi, Zarządowi oraz Kapitule Honorowej Odznaki. Szczególne podziękowania Pani Prezes skierowała pod adresem Pani Poseł Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, która była inicjatorem nadania tego Honorowego Odznaczenia.

Zapraszamy do fotogalerii umieszczonej w zakładce Galeria.

KONTAKT

Polubiłeś Orkiestrę Vivat!? Zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

ZADZWOŃ DO NAS

+48 61 858 68 56

NAPISZ E-MAIL

info@artvivat.pl

Mecenas główny:

Sponsorzy: